Kurs og foredrag

Jeg holder foredrag, seminar og workshop om metodene Innbokskontroll , Møtekontroll og Kunnskapsdeling.
Innbokskontroll egner seg for virksomheter eller organisasjoner som lider under informasjons-overload der medarbeidere opplever at mengden e-post er uhåndterlig og legger en demper på produktivitet og arbeidsflyt.

Når det arrangeres workshops munner undervisningen og gruppearbeidet ut i en “slik kommuniserer vi i vår organisasjon”-plakat etter å ha diskutert en tilpasning til den aktuelle bedriften/organisasjonen.

Foredraget om Innbokskontroll kan tilpasses alt fra én time til en workshop med gruppearbeid på tilsammen 3 timer.

Møtekontroll egner seg for virksomheter eller organisasjoner som opplever at det går med for mye tid til møter, og hvor møtene ofte blir ineffektive. Om man velger en utvidet variant med workshop og gruppearbeid kan også dette munne ut i en plakat med “slik er møtekulturen i vår organisasjon.”

Foredraget om Møtekontroll er noe kortere og kan tilpasses fra 30 minutter til en workshop med gruppearbeid på 2 timer.
Kunnskapsdeling handler om hvordan de ansatte i en virksomhet bedre får ta del i hverandres kunnskap, mens man samtidig ivaretar innbokskontrollen og unngår informasjons-overlaod. Dette foredraget kan tilpasses fra 30 til 60 minutter.
Tilsammen kan undervisning i disse tre temaene utgjøre alt fra 1 times foredrag til dagsseminar, f.eks. fra kl. 09 til 15. Jeg tilbyr også oppfølging i etterkant av foredrag/seminar.

For større virksomheter kan det være hensiktsmessig å få formidlet metoden trinnvis der man starter med ledergruppen. Dette for å sikre at de ny kommunikasjonsvanene er tilpasset bedriften, og for å gi de ansatte trygghet på dette når de får formidlet metoden i neste omgang.

En smakebit på meg som foredragsholder får du ved å se på denne 40-minutters videoen fra foredrag under IT-forum i Sogn og fjordane eller denne korte 7-minutters presentasjonen fra Webdagene 2011.

Ta kontakt for en uforpliktende prat om foredrag og seminar!

Foto: Eirik Helland Urke

 

Noen innboksbedrifter