Kategori: Prosjektjobbing

  Velkommen, Office 365!


  11.11.2015

  Office 365 er et kvantesprang i retning av bedre delingskultur i bedrifts- og organisasjonsliv. Nøkkelen til dette er at flere kan jobbe samtidig på samme dokument.  Office-produktene Word og Excel er arbeidshestene på de fleste norske kontora

  Focus work boot camp: 2 x 3 timer uten telefon og internett


  04.09.2015

  På en Focus work boot camp møtes folk fra forskjellige miljøer for å jobbe fokusert sammen, men med hver sine oppgaver fra sin egen arbeids-/studieplass. Rammer for fokusarbeid settes ved at telefoner samles inn og wifi slås av i økter á 3 ti

  Deler eller sender du? Push eller pull?


  02.08.2015

  Er det forskjell på om du sende eller deler en fil? I praktisk kommunikasjon er det veldig lurt å se på dette som to forskjellige ting. De tre viktigste grunnene til at vi bør dele mer enn vi sender er: Unngår versjonsproblematikk. Et 

  Varsel eller originalinformasjon?


  26.03.2014

  Hvis en e-post bare er et varsel om informasjon som er oppdatert og alltid tilgjengelig på en annen platform, bør du slette meldingen i stedet for å arkivere den. Hovedgrepet i innbokskontroll er å fjerne meldinger fra innboksen når de ik

  Mailbox – bedre mobil epost-håndtering


  03.03.2013

  Mailbox er en app for e-post på mobil, foreløbig bare for de som bruker både iPhone og Gmail. Jeg har tidligere anbefalt dere å stille dere i kø for denne appen. Nå har jeg selv brukt den i en drøy uke og oppfordringen holder jeg fast ved! Noe

  Full innboks etter ferien?


  24.12.2012

  "Jeg klarer å holde innboksen tom på det jevne, men hva gjør jeg når jeg kommer tilbake på jobb etter ferie og møter en innboks med 900-1000 meldinger?" Dette er en klassisk bekymring jeg ofte møter. Første og viktig forebyggende skritt i

  Workflowy – felles handleliste for familien


  11.12.2012

  Det fins utallige prosjektverktøy for deling av oppgavelister. Lakmustesten på funksjonalitet er om verktøyet kan brukes som delt handleliste for en familie. Nettopp handleliste er et viktig prosjektverktøy i en typisk husholdning. Man kommer oft

  Fagdag kommunikasjon – et eksempel


  15.11.2012

  Kunnskapsdeling, oppgaveflyt, prosessfremdrift henger nøye sammen. Vanglivis holder jeg bare enkeltforedrag om innbokskontroll, men når jeg får en hel dag til disposisjon gir det mulighet for å se disse tingene i en mer overordnet helhetlig samm

  Google dokumenter for nybegynnere


  14.10.2012

  Google dokumenter (heretter "G-docs") er en nettbasert tjeneste som gir deg blant annet tekstbehandler, regneark og presentasjonsverktøy. Programmene fremstår som enkle utgaver av de mer kjente Word, Excel og Power Point, men der er noen viktige f

Bestill foredrag!
Lær innbokskontroll!