Innbokskontroll på 40 minutter – foredragsvideo!

I september 2013 holdt jeg foredrag på konferansen IT-forum i Balestrand, Sogn og Fjordane. Temaet for konferansen var «E-handel: Korleis vinne prinsess@ og halve kongeriket». Jeg fikk – min vane tro – lov til å snakke om innbokskontroll.

Foredraget er tilgjengelig på nettet i sin helhet. Må si jeg er imponert over den tekniske produksjonen fra IT-forum!

Rammen på max 45 minutter er knapp for å gi en full innføring i innbokskontroll, men de fleste viktige poengene kommer fram. Foredraget ble også streamet live. Veldig hyggelig da å få en liten fotomontasje på kjøpet fra flinke Organisasjonrådgiveren:

Fin fotomontasje fra Organisasjonsrådgiveren Ingfrid Landsnes som fulgte foredraget mitt live

Organisasjonsrådgiveren Ingfrid Landsnes fulgte foredraget mitt live

 

Kommentarer er stengt.