Lite dult – stor kraft

I boka Nudge («dult») viser forfatterne Thaler & Sunstein hvordan menneskelig atferd i forbløffende stor grad lar seg påvirke av små dult. Tenk på en ishockey-puck som sklir bortover isen: Et lite dult fra en kølle betyr at pucken fortsetter i en helt annen retning, men med tilnærmet uforminsket kraft.

Forfatterne beskriver mest hvordan man kan påvirke folk uten at folkene vet det selv.

Et typisk hverdagseksempel er fenomenet hylleplassering i dagligvarehandelen. Hvilke varer kundene kommer ut av butikken med påvirkes i stor grad av hvordan varene har vært plassert i butikkhyllene. Som kunder har vi fått små dult som har påvirket vår atferd = våre innkjøp. Ingen tvinger oss til å følge disse dultene, og mange lar være, men i gjennomsnitt betyr dultene svært mye.

I boka er forfatterne (som er økonomer) spesielt opptatt av hva som styrer folks valg når det gjelder pensjonssparing. Små endringer i oppsettet av den skriftlige informasjonen til kundene gir store endringer i valgene de tar mhp. pensjonssparingen. Dette har i sin tid store konsekvenser for kundenes fremtidige pensjon.

Selv om dult i boka blir brukt om å påvirke andre, er det ingenting i veien for å være seg bevisst den store kraften som ligger i de små dultene, og utnytte dem til egen fordel.

En melding i innboksen kan være et slikt dult. Meldingen representerer en oppgave. Du ønsker å fjerne meldingen fra innboksen, men du vet at da vil oppgaven glippe. Du tillater ikke deg selv å slette meldingen før du har utført oppgaven. Det er ingen tvang, men meldingen ligger der og dulter deg i retning av å utføre oppgaven. Dette fungerer bare så lenge tilnærmingen din til innboksen er at ferdig håndterte oppgaver skal slettes eller arkiveres. Om du ikke har tilnærmingen at ferdig håndterte oppgaver skal ut av innboksen, fungerer ikke meldingen lenger som et dult.

For mange år siden slet jeg med å få sparklet og pusset en innvendig døråpning i kjelleren. Døråpningen var skjært ut i en murvegg, og kantene var stygge og kantete. Hver gang jeg var i kjelleren så jeg dette og irriterte meg, men der og da kunne jeg ikke få løst oppgaven. Det ble først fart i sakene da jeg sendte meg selv en e-post om å «kjøp sparkel til kjelleren». Med meldingen i innboksen ble oppgaven synlig også når jeg ikke var i kjelleren. Jeg ønsket å bli kvitt irritasjonen ved å ha meldingen i innboksen, men da var jeg pent nødt til å gjøre oppgaven først. Så lenge meldingen lå og irriterte meg i innboksen ble jeg dultet i retning av å handle. Jeg oppsøkte byggvarehandel, fikk råd om hvilken sparkeltype jeg burde bruke og kjøpte så denne. Deretter var det bare å sette i gang å sparkle ved første anledning. Når sparklingen var ferdig kunne jeg endelig slette meldingen fra innboksen. Her hadde jeg selv konstruert en liten «dultemekanisme» for å tvinge meg selv til å gjøre oppgaven.

Skjermdump fra Google calendar. Via en egen memo-kalender får jeg levert e-post med nødvendige dult direkte til innboksen min.

Skjermdump fra Google calendar. Jeg bruker egen memo-kalender til å levere e-post til min innboks til riktig tid. Noen gjentas fast, som f.eks. denne. Den får jeg i begynnelsen av oktober hvert år.

Jeg bruker mange tidsstyrte dult på både ting jeg skal huske og ting jeg gjerne utsetter og derfor trenger et ekstra dult for å gjøre. I slutten av oktober får jeg fra min kalender en e-post som sier «fjern rusk og løv fra takrenna». Da husker jeg oppgaven. Det er en kjedelig oppgave jeg lett utsetter, men ønsket mitt om å tømme innboksen gir dultet tilstrekkelig kraft til at jeg faktisk gjør oppgaven. Og det viser seg jo som regel at slike oppgaver er fort gjort, og egentlig ikke så vanskelige å utføre heller.