Gmail på iPhone blir bedre – still deg i kø!

Jeg er ingen tilhenger av egne apper for produktivitet, todo-apper. For meg blir disse ekstra listene bare en ekstra innboks, enda et sted å følge med på uløste oppgaver. Desto mer begeistret blir jeg når det nå presenteres en app der innboksen beholdes som oppgaveliste, men hvor du får mange nye verktøy for å kunne bruke innboksen bedre.

Jeg tror Mailbox er en slik app. Før du leser videre – still deg i kø! Foreløbig gjelder denne appen kun iPhone-brukere med Gmail-konto.

Mailbox gjør deg i stand til mer raskere og samtidig mer avansert håndtering av epost på mobilen.

Den viktigste nye funksjonen i forhold til dagens iOS-mail, er muligheten for å ta meldinger midlertidig ut av innboksen og la de komme tilbake på det tidspunktet du kan løse oppgaven meldingen representerer. Da får du bedre oversikt over de uløste oppgavene du kan løse her og nå. Jeg har tidligere skrevet om Boomerang for Gmail som gir deg nettopp denne funksjonen. Det nye er at du nå kan gjøre dette direkte fra mobilen. Husk imidlertid på å bare gjøre dette med meldinger du faktisk ikke kan løse her og nå, ikke bruk dette som en kanal for utsettelsesatferd.

Av andre nyttige funksjoner har Mailbox bedre samtalevisning og kjappere arkivering av meldinger. For full gjennomgang av Mailbox sine funksjoner, les denne grundige artikkelen.

(Takk til Henriette Høyer, Vivi Hatlem og Ståle Grut for tips om Mailbox)

Jeg har "trukket kølapp" for å få meg Mailbox-appen. På 2 1/2 døgn har tallet på personer foran meg i køen sunket med nærmere 50.000, så det er vel håp om at jeg snart kan ta appen i bruk og teste den.

Jeg har «trukket kølapp» for å få meg Mailbox-appen. På 2 1/2 døgn har tallet på personer foran meg i køen sunket med nærmere 50.000, så det er vel håp om at jeg snart kan ta appen i bruk og teste den.

4 Responses to “Gmail på iPhone blir bedre – still deg i kø!”

 1. Geir sier:

  Nå ble jeg nysgjerrig. Betyr det at du ikke liker løsninger som OmniFocus? Ikke alt man driver med havner i e-postkassen?

  • Det er riktig at jeg ikke bruker omnifocus eller andre dedikerte todo-verktøy. Min primære oppgaveoversikt er min e-post innboks. Tidsstyrte oppgaver rutes dit som epost-memo fra kalender. Jeg opplever at jeg på denne måten bruker mindre tid på å _organisere_ oppgaver, noe som gir mer tid og fokus til å _gjøre_ oppgaver.

   Veldig ofte legger jeg nye oppgaver til ved å sende e-post til meg selv (http://innbokskontroll.no/2011/10/08/send-e-post-til-deg-selv-husk-alt/).

   Prosjektoversikt har jeg i de ulike miljøene prosjektene lages i. Prosjekter løses i ulike produksjonsmiljø/-platformer, og ofte er disse platformene delt. Andre ganger samler jeg prosjektinfo under egen etikett i Gmail, og får evt. et «dult» i form av en memo fra kalender når det er tid for å jobbe med prosjekt. Ved behov sender jeg neste-skritt eller andre enkeltoppgaver direkte til min egen innboks.

   For prosjekt som kun innebærer ren oppgaveoversikt, bruker jeg Workflowy (http://innbokskontroll.no/2012/12/11/workflowy-felles-handleliste-for-familien/)

   • Geir sier:

    Takk for svar. Alltid nyttig å bli utfordret på egne rutiner. Kanskje på tide å begynne å praktisere de samme reglene jeg gjør når jeg fotograferer: Ta bare med det helt nødvendige?