Fagdag kommunikasjon – et eksempel

Kunnskapsdeling, oppgaveflyt, prosessfremdrift henger nøye sammen. Vanglivis holder jeg bare enkeltforedrag om innbokskontroll, men når jeg får en hel dag til disposisjon gir det mulighet for å se disse tingene i en mer overordnet helhetlig sammenheng.

Hvordan mestrer individet oppgavestrømmen? Hvordan mestrer hele organisasjonen informasjons- og oppgavestrøm? Og hvordan kan man bruke møter mest mulig effektivt for å hjelpe prosesser fremover?

Her er programmet for fagdagen jeg jobber med i øyeblikket. Kommenter gjerne direkte i dokumentet sitt kommentarfelt.

 

Kommentarer er stengt.