Innbokskontroll i kreative yrker

Folk i kreative yrker møter ofte mitt budskap med lett overbærenhet der de sier at «vi i kreative yrker er altfor impulsive og lite strukturerte til å kunne innordne oss slike rigide system». Når jeg så går de litt nærmere inn på hvordan de faktisk organiserer arbeidsdagen sin, viser det seg at de kanskje har mer nytte av tilnærmingen enn de fleste andre. Spesielt er det av betydning for kreative å skjerme seg mot avbrudd, slik at man ikke til stadighet blir revet ut av den konteksten man kanskje er dypt inne i i forbindelse med en kreative prosess.

Trygg innboks gir rom for kreativitet og impulsivitet

Innbokskontroll gir deg bedre oversikt over uløste oppgaver, mindre tidsbruk på e-post og færre avbrudd. Det krever ingen nye programmer, ingen nye lister som skal føres, ingen nye oppgaver. Med en trygg innboks vil du få mer rom for kreativitet og impulsivitet da du kan stole på at trivialiteter og stress-genererende oppgaver ligger trygt i innboksen.

Onsdag 22.februar gleder jeg meg til å gi Kreative Søre Sunnmøre en kortversjon av foredraget om innbokskontroll på Nabolaget café i Volda. Kreative Søre Sunnmøre er en gruppe som har blitt til etter initiativ fra Vest-norsk filmsenter, og hvor folk i kreative yrker møtes, danner nye bekjentskaper og utveksler erfaringer. Gruppen har hashtag #kreativesore på Twitter.

3 Responses to “Innbokskontroll i kreative yrker”

  1. Tror nesten jeg må komme forbi Jørn. Gleder meg til å se hva som skjer i den lokale kreative tankesmie;-)

  2. Gleder meg til å høre hvordan det går i morgen. Du kan sikkert bruke meg som eksempel i foredraget ;-D

  3. Hvordan gikk det? Fikk du rett?