Fra enkeltoppgaver til overordnede mål

I hverdagens strøm av informasjon og oppgaver kan det bli langt mellom skjermede øyeblikk hvor man tar seg tid til å reflektere over egen livssituasjon. Romjulen vil for mange være en fin anledning til slik refleksjon. Gjør du de riktige tingene for at livet skal bli slik du ønsker deg? Hva ønsker du å se tilbake på om 1 år? Om 5 år? Om 10 år? Bringer de enkeltoppgavene du føler forpliktelse i forhold til deg nærmere et overordnet mål?Å se sammenhengen mellom enkeltoppgaver og overordnede mål hjelper deg både til å styrke motivasjonen (og med det unngå utsettelsesatferd) og til å gjøre bedre prioriteringer. Kanskje må noen engasjement avsluttes for at du skal kunne velge vekk visse oppgaver? Jeg liker begrepet “visjon” om de overordnede målene.Sammenhengen mellom enkeltoppgave, prosjekt og visjon kan illustreres med denne pyramiden:

 

Visjoner - prosjekt - oppgave

Å se sammenhengen mellom visjoner, prosjekt og oppgaver, styrker motivasjon og gjør prioritering enklere

Pyramiden kan leses både ovenfra og nedenfra: – Hvilke prosjekt med tilhørende oppgaver må jeg gjennomføre for å nå målet mitt? – Er denne oppgaven egentlig en del av en visjon jeg virkelig har?Sammenhengen mellom visjoner og prosjekt er selve kjernen i refleksjonen over livssituasjonen. Hva ønsker jeg å oppnå, og hvordan kommer jeg dit? Et enkelt diagram kan være til god hjelp i en sli slik romjulsrefleksjon. Diagrammet består av en sirkel som er delt inn i sektorer svarende til noen av de ulike områder av livet. Hvert område er på nytt delt inn utfra ulike visjoner man ønsker å jobbe for. Utenpå finner man en ny sirkel der man kan føre opp prosjektersom må til for at man skal oppnå visjonen.Her er et enkelt eksempel på et slikt diagram der det på de ulike områdene i livet (skravert med grønt) er valgt ut noen visjoner (skravert med rødt) man ønsker å oppnå. Til hver visjon er det knyttet noen prosjekt som kan hjelpe deg å nå visjonen.

Visjoner og prosjektV

Skisse over refleksjoner om visjoner og prosjekt. Klikk på bildet for større utgave

For meg har 2011 vært et lærerikt år der jeg har fått snakket om innbokskontroll til mange spennende mennesker. En av visjonene mine for 2012 er å få formidlet metoden til enda flere. Et viktig prosjekt for å få til det er å skrive bok, noe jeg er godt i gang med.

God jul og godt nyttår til dere alle!

Kommentarer er stengt.