Blir man stresset av full innboks?

De fleste har full innboks, de færreste av dette tenker på dette som et problem. De er jo vant til at det er slik. Hvorfor maser jeg da om at det gir mindre stress å ha innbokskontroll?

Stress er alarmsystemet som setter kroppen i beredskap for å møte fare. Dette alarmsystemet er tilpasset vårt liv som steinaldermennesker der man kom seg ut av fare ved å enten flykte eller slåss. Hvilke farer står vi overfor i dag? Å ikke få gjort det man skulle ha gjort innebærer et ubehag for de fleste. Jo større gapet er mellom det vi faktisk får gjort og det vi skulle ha gjort, jo større blir ubehaget. Når vi mangler oversikt over hva vi skulle ha gjort, oppleves gapet som enda større. Det er tanken på uløste oppgaver som gir deg stress. Å skaffe seg oversikt over de uløste oppgavene er første skritt for å få de gjort.

Nøkkelspørsmålet er altså: Hvor har du oversikt over dine uløste oppgaver?

E-post innboksen er et kraftfullt verktøy til å skaffe deg oversikt over de uløste oppgavene. Svært mange oppgaver kommer til oss i form av en e-post. Ved å kun la e-post som krever handling fra deg bli liggende i innboksen har du en god oversikt over uløste oppgaver. Slett eller arkiver all annen e-post!

Denne metoden betyr ikke at du skal gå tungt inn og gjennomarbeide hver eneste e-post som kommer inn, slett ikke! Blir det for mange oppgaver må du prioritere vekk noen. Men det bør du gjøre som et aktivt valg, og ikke tilfeldighetene styre.

Det er tanken på uløste oppgaver som gir stress, ikke å utføre oppgaven i seg selv. Han som hadde ambisjon om å plukke 15 kurver jordbær er ved arbeidsdagens slutt mer stresset enn han som bare ville plukke 5. Dette selv om begge har jobbet like mye.

Kommentarer er stengt.