Hvordan oppfører vi oss mot hverandre på internett?

De grusomme handlingene i Norge 22.juli 2011 har bragt flere enn meg ut av fatning. Så mange sider av denne tragedien og samfunnet rundt vil bli gjennomanalysert og gjennomdebattert i år fremover. Illgjerningsmannen har åpenbart brukt mye tid på internett og deltatt i diverse nettdebatter. Dette har blitt koblet mot det generelle debattklimaet i nettavisenes kommentarfelt og andre diskusjonfora.

Jeg er blant dem som ikke er altfor aktiv i debatter på internett. Jeg mener kommunikasjonsformen er dårlig egnet til å diskutere store uenigheter eller følelseladede tema. Det skriftlige mediet har helt enkelt ikke samme nyanseringsmuligheter man har i en samtale ansikt til ansikt. For å være sikker på at man får fram poengene sine bruker man gjerne ekstra sterke ord. Det er ingen forsinkelse fra man skriver til man kan publisere, og dermed glipper ofte ting litt raskt avgårde. I det man uttrykker noe har man ingen sosial kontroll som kan korrigere deg underveis mens du formulerer deg. Tilbakemeldingen får du først etter at du har uttrykt deg, og denne kan kanskje på samme måte ha tatt i bruk unødig krasse ord.

Resultatet blir fort et langt mer aggressivt debattklima enn man hadde hatt om man satt i en sofa og diskuterte ansikt til ansikt. Jeg husker jeg ble kjent med begrepet «flaming» allerede tidlig på 90-tallet. Det betød rett og slett utskjelling via internett, og var noe man ofte så etter relativt uskyldige e-post diskusjoner. Jeg har også sett e-post vekslinger innad i organisasjoner der det eneste rådet jeg kan gi er å avslutte e-post vekslingen så fort som mulig, og heller prøve å møtes til diskusjon ansikt til ansikt.

La meg lynraskt skyte inn at jeg med glede følger en del internett-skribenter som er flinke til å formulere seg, og som klarer å beholde roen og saklighetsnivået på imponerende vis. For mange andre er imidlertid dette vanskelig.

Jeg tror stemningen i hissige internett-debatter skaper stress hos mange. Det er ubehagelig å føle at man blir skjelt ut. Resultatet blir fort at de moderate forsvinner fra nettdebattene og kun de ekstreme som blir igjen.

For et bedre debattklima på internett, følg disse hovedprinsippene:

– unngå å karakterisere motstanderens argumenter eller synspunkter, kom heller med motargument og egne synspunkt

– argumenter mot det motstanderen faktisk har sagt, ikke synpunkter du kanskje tror han/hun har

– ville du sagt det samme om du satt ansikt til ansikt med personen du diskuterer med?

Kommentarer er stengt.