Innbokskontroll for allmennleger

Tidligere i år skrevet jeg artikkel om dette til et fagblad for allmennleger, Utposten. Artikkelen er nå tilgjengelig i sin helhet i PDF-utgave.  I artikkelen beskriver jeg mestringsstrategi for fastleger i forhold til den voldsomme oppgavestrømmen de møter i hverdagen. Teknikkene er universelle og kan anvendes både av sykehusleger og andre yrkesgrupper.

Allmennlege Jesper Blinkenberg har kommentert artikkelen i sin leder i samme nummer.

Lenkene ovenfor peker direkte til PDF-utgavene av artiklene. Hjemmesiden til Utposten finner du her: www.utposten-stiftelsen.no.

One Response to “Innbokskontroll for allmennleger”