september, 2010

  Hvorfor ikke bruke ulest/lest som skille mellom uløste og løste oppgaver


  22.09.2010

  Svært mange har tusenvis av eposter i innboksen sin. Når jeg utfordrer dem på dette, sier det ofte: "Jamen jeg har ingen uleste". Mitt neste spørsmål blir da: "Er du komfortabel og rolig på at du ikke har noen uløst oppgaver blant alle de tuse

  Facebook har visket ut generasjonskillene på historisk vis


  17.09.2010

  Vi lever i et historisk svært smalt tidsvindu - der alle generasjoner bruker samme sosiale medium. Dette må man tilbake til leirbålets dager for å finne tilsvarende. Både mine barn, jeg selv og min far er aktive Facebook-brukere. For bare 2 år

  Kvalitetssystem for legekontor på nett


  14.09.2010

  En viktig del av innbokskontroll-metodikken, er å benytte verktøy som er nettbaserte. Dette for å slippe bekymringer rundt hvilken datamaskin eller dings du til enhver tid vil benytte eller hvor du vil benytte den fra (jobb eller hjemme?). Dette k

  Passordkontroll – i vår digitaliserte verden


  13.09.2010

  (4/11-2013: Anbefaler oppdatert bloggpost om passord) Vi møter på ønsker om passord hvor vi enn snur og vender oss. Hvordan balansere kravet til sikkerhet mot kravet til funksjonalitet? Hvordan velger vi passord som er sterke nok, som vi kan hu

  Hvordan følge opp saker som henger på andre?


  10.09.2010

  En viktig handling for å få vekk oppgaver fra sin egen innboks, er å delegere. I tillegg er det mange oppgaver som ikke kan løses før andre har gitt tilbakemelding, eller før andre har utført sine oppgaver. Hvordan skal oppgaveinformasjonen om

  «Prioritert innboks» – en dårlig løsning fra G-mail


  09.09.2010

  G-mail har nylig lansert verktøyet "Prioritert innboks". På samme måte som G-mail tidligere med stort hell har laget et spam-filter, vil de nå lage et filter som skiller viktig epost fra mindre viktig epost. Jeg vil advare mot å ta dette i br

Bestill foredrag!
Lær innbokskontroll!